Nước Cắm Hoa Công Nghệ Ion Đồng Humik (Loại can 5 lítl)

850.000